ikasketa-prozesuak

Ikasketa prozesuak <zer egiten dut>

AHOLKULARITZA + IKASKUNTZA

  • Arte Garaikedeari hurbiltzeko ikastaro desberdinak

  • Arte eta kultur instituzioientzako mediazio eta hezkuntza estrategiak eta metodologiak

  • Kultur kudeaketa (proiektuen sorrera, garapena, komunikazioia eta ebaluazioia)ikastaroak

  • Ikus-Komunikazio ikastaroak